Полуавтоматски систем за складирање

  • Shuttle Racking System

    Систем за рекирање на шатлови

    Системот за поставување шатлови е систем за складирање со висока густина кој користи шатлови за автоматско носење натоварени палети на шините во шината.
  • Electric Mobile Racking System

    Електричен мобилен систем за рекирање

    Електричен мобилен рекет систем е систем со висока густина за оптимизирање на просторот во магацинот, каде што лакчињата се ставаат на подвижна шасија водена низ патеките на подот, иако напредната конфигурација може да работи без песни.